Hírek


2017-05-21 - 2017. évi rendes közgyűlés
 

2016. évi közgyűlés

Idei évi éves rendes közgyűlésünket 2017. május 21-én, vasárnap, 17 órakor tartjuk a Bp. XV. ker. Pisztráng u. 3. szám alatt

M e g h í v ó
„ÁLLAT ÉS EMBER” Állat- és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület közgyűlésére


Ezúton meghívom a Fővárosi Törvényszéken a 12.760 sorszámon nyilvántartott 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. székhelyű „ÁLLAT ÉS EMBER” Állat- és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület közgyűlésére, amelyen a következő napirendek megtárgyalását javaslom:

1.) Az elnök beszámolója a 2016-es évről;
2.) A 2016. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
3.) A 2017-os évre vonatkozó tervek, feladatok megvitatása, elfogadása;
4.) Tisztségviselők megújítása
5.) Egyebek.

A közgyűlés ideje: 2017. május 21. 17.00 óra

Helye: az egyesület székhelye: 1151 Budapest, Pisztráng u. 3.

Kérem, a közgyűlésen megjelenni és a döntések meghozatalában részt venni szíveskedjen. A közgyűlésen a rendes tagok személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján, a jogi személy rendes tagok törvényes képviselője, vagy az általa adott legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján gyakorolhatják jogaikat.

A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt taggyűlést 2015. május 21-én 17.00 órára hívom össze a társaság székhelyére, amely megismételt közgyűlés a megjelent vagy képviselt szavazásra jogosult rendes tagok számától függetlenül a meghirdetett napirendek tekintetében határozatképes.

B u d a p e s t , 2017. április 15.

Tisztelettel:Takács Katalin
elnök