Beszámolók

2017-08-04 - Végzés közhasznúság fenntartásáról - 2015. március 03.

melléklet: allat_es_ember_egyesulet_kozhasznu_valtozas_bejegyzes.pdf

 
2017-05-24 - Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2016 (elektronikus)

melléklet: eelektronikusbeszamolo2016.pdf  ekiegmell2016.pdf  ekozhjel2016.pdf

 
2017-04-29 - Az "Állat és Ember" ÁVE Egyesület adatkezelési szabályzata

Az "Állat és Ember" ÁVE Egyesület adatkezelési szabályzata
•A szabályzat célja
Az egyesület tagjainak és az egyesület tevékenységében résztvevőknek – továbbiakban: Érintettek - önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján: •adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala
•a tagok, önkéntesek adatainak nyilvántartása
•kitüntetések, elismerések, örökbefogadások, gyógyítások, kezelések és egyesületi események nyilvántartása
•kedvezmények, szolgáltatások biztosításához a jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele
•hírlevelek küldése a tagok elektronikus és /vagy postai címére
•verseny eredmények közzététele
•arckép, képmás tárolása, rögzítése.
A szabályzat célja továbbá az adatvédelmi követelmények szabályozása.
•A szabályzat alapját képező jogszabály:
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
•A szabályzat hatálya kiterjed az egyesület tisztségviselőire, tagjaira és az egyesület tevékenysége során azzal kapcsolatba kerülő természetes személyekre, akiknek a személyes adata az egyesület birtokába jut. Az egyesületben a fenti adatok kezeléséért az egyesület elnöke, alelnöke,vagy az általuk kijelölt egyesületi tag a felelős.
•Az adatkezelő neve:
Állat és Ember Á.V.É. Egyesület
•Az adatkezelő székhelyének címe:


•Elérhetőség: 06 70 223 64 76
E-mail: kasznakata@gmail.com 
2016-05-24 - Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2015 (elektronikus)

melléklet: allate2015kiegmelleklet.pdf  allatember2015elektr_beszam_.pdf  allatember2015kozhasznusagi.pdf

 
2015-05-28 - Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2014. (elektronikus)

melléklet: llateelektr_beszam_2014.pdf  ae_kieg_2014.pdf  ae_koz_2014.pdf

 
2014-10-29 - Módosított alapító okirat 2014.10.09.

melléklet: alapszabaly_egyseges_szerkezetben_141009.pdf

 
2014-05-20 - Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2013

melléklet: ae_koz_2013.pdf  ae_kieg_2013.pdf

 
2013-05-16 - Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2012.

melléklet: kozhasznusagi_2012.pdf  kozhasznusagi_kieg_2012.pdf

 
2012-05-23 - Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2011

melléklet: llatemberkieg2011.pdf  ae_kozhasznusagi_2011jo.pdf

 
2011-03-31 - Beszámoló 2010

Közhasznúsági jelentés

melléklet: ae_2010_kozhasz.pdf  ae_2010_merleg.pdf

 
2010-05-30 - Beszámoló 2009

melléklet: ae_2009_eredm.pdf  ae_2009_merleg.pdf

 
2009-02-22 - Beszámoló 2008

Mérleg, eredmény kimutatás, és közhasznúsági jelentés

melléklet: ae_2008_eredm.pdf  ae_2008_merleg.pdf  ae_2010_kozhasz.pdf

 
2008-05-31 - Beszámoló 2007

Mérleg és eredmény kimutatás

melléklet: ae_2007_eredm.pdf  ae_2007_merleg.pdf

 
2007-12-20 - Bejegyzés

melléklet: ae_vegzes_071220.pdf

 
2007-08-01 - Alapító okirat

melléklet: alapito_okirat.pdf